Dekada inwestycji w edukację powiatową: Modernizacje, nowoczesne rozwiązania i rozbudowa placówek

W ciągu ostatnich czterech lat, kształcenie na poziomie powiatu zostało poddane transformacji nie spotykanej od wielu lat. Poczyniono gigantyczne inwestycje w edukację, zmodernizowano i rozbudowano szkoły oraz ich infrastrukturę, zarówno sportową, jak i dydaktyczną. Nie tylko ulepszona została jakość kształcenia specjalnego i zawodowego, ale także wprowadzono innowacyjne metody, takie jak system elektronicznego naboru do szkół czy wirtualne laboratoria i strzelnice.

Podczas spotkania dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego, z udziałem lokalnej władzy, dokonano podsumowania kadencji. Omówiono wszystkie wydarzenia i zmiany, które miały miejsce w ostatnich latach w sektorze edukacji na poziomie powiatowym.

Waldemar Trelka, starosta radomski, wyjaśnił, że na początku kadencji przeanalizowano dane demograficzne. Wynikało z nich, że liczba uczniów mogła spaść o 50% względem ilości absolwentów z 2018 roku w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Mimo że można było poczekać i zaskoczyć się tą zmianą, postanowiono działać proaktywnie. Już w latach 2018-2019 podjęto kontrowersyjne, ale odważne decyzje, które obecnie przynoszą rezultaty. Dziś, jak mówił Trelka, nauczyciele mają zapewnione miejsca pracy, wszystkie szkoły są w pełni funkcjonalne, a co więcej, powołano dwie nowe szkoły specjalne, które także są w pełni obsadzone uczniami.