Powiat Pilski otrzymuje 4,4 mln zł na modernizację i wyposażenie 5 placówek edukacyjnych

Starostwo Powiatowe w Pile zdobyło 4,4 mln złotych na modernizację i ulepszanie 5 instytucji szkolnych, które prowadzą edukację zawodową dla uczniów. Co więcej, z tej kwoty, aż 2,7 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Eligiusz Komarowski, starosta pilski, wyraził swoje zadowolenie z tak znacznej inwestycji, przekonując, że będzie to przełomowe przedsięwzięcie. Dodał również, że ulepszenia będą obejmować nowoczesną infrastrukturę dla praktycznego kształcenia zawodowego, które będzie odpowiednikiem doświadczeń zdobywanych w miejscach pracy. Co więcej, zapowiedział imponujące zakupy sprzętu. W ramach przyznanego finansowania planowane jest również stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Pile oraz remont sali gimnastycznej, co ma stworzyć uczniom możliwość rozwijania swoich pasji sportowych.

Wśród planowanych zakupów dla szkół znalazły się między innymi: 9 samochodów (w tym 3 z silnikiem hybrydowym i 2 z silnikiem elektrycznym wraz ze stacją ładowania) dla Powiatowego Centrum Edukacji przy ulicy Ceglanej w Pile. Wartość tych zakupów wyniesie aż 1,4 mln złotych.

W Zespole Szkół przy ulicy Teatralnej w Pile ma powstać „Centrum logistyczno-spedycyjne”, które będzie pełnić funkcję symulowanej firmy. W planach jest utworzenie 26 stanowisk komputerowych z zaawansowanym oprogramowaniem logistycznym oraz zakup symulatora wózka widłowego. Dodatkowo, na budynku szkoły zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

W Zespole Szkół Technicznych planowane jest natomiast utworzenie 28 warsztatów, wyposażonych między innymi w 16 stołów oraz różnorodne narzędzia takie jak wiertarki, wyrzynarki czy szlifierki.