Rekordowe wydatki na inwestycje w Kętrzynie: bilans szóstej kadencji Rady Powiatu

Podsumowanie szóstej kadencji samorządowej Rady Powiatu w Kętrzynie pokazuje, że była ona jedną z najbardziej dynamicznych w historii tej instytucji. Wyjątkowym osiągnięciem tej kadencji było wzmożone tempo inwestycji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w finansach – wydano na nie aż dwu i pół razy więcej funduszy niż w poprzednim okresie.

Starosta Kętrzyński, Michał Kochanowski, korzystając z platform społecznościowych, podkreślił, jak wiele zmian przyniosły ostatnie lata dla powiatu. Zarówno zarząd powiatu, jak i rada dokonali wielu bezprecedensowych działań, o których regularnie informował mieszkańców. Kochanowski prezentował również liczne wykresy, ukazujące kluczowe wskaźniki ekonomiczne i finansowe. Porównał one rok 2024 z 2018, kiedy to rozpoczęła się właśnie ta rekordowa szósta kadencja Rady Powiatu.

Analityka finansowa powiatu za okres 2018-2024 pokazała istotne zmniejszenie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego. Zmalało ono o 17,1 punktów procentowych w stosunku do dochodów, co stanowi pozytywny trend w gospodarowaniu środkami publicznymi. Kochanowski podkreślił, że aktualny poziom zadłużenia jest bezpieczny i umożliwia realizację nowych projektów.