Powiat Golubsko-Dobrzyński: Realizacja Inwestycji dzięki Wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego

Niesłabnące dążenie do rozwoju przedsiębiorczości, unowocześnianie infrastruktury drogowej i działania w sferze aktywizacji zawodowej oraz polityki społecznej – to obszary, na które powiat golubsko-dobrzyński skierował swoje wysiłki, korzystając z możliwości finansowania ze środków europejskich. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2023, powiat ten otrzymał wsparcie o wartości przekraczającej 125 milionów złotych. Środki te zostały przeznaczone zarówno na konkretne projekty inwestycyjne, jak i na tzw. „miękkie” inicjatywy lokalne.

Wypowiedź Marszałka Piotra Całbeckiego podkreśla dumę z efektywnego wdrożenia kolejnej edycji programu regionalnego. Podsumowanie działań pozwala ocenić ich skalę i zasięg, obejmujące zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i te „miękkie”, które dedykowane są rozwojowi społecznemu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (do 2023) w powiecie golubsko-dobrzyńskim przełożył się na 168 podpisanych umów. Wsparcie finansowe, którego wartość wynosi ponad 125,3 miliona złotych, zostało zainwestowane w różne obszary. Na działania związane z integracją społeczną przeznaczono 21,5 miliona złotych, natomiast na ochronę dziedzictwa kulturowego, czyli zabytków – 5 milionów złotych.