Osiągnięcia i plany Rady Powiatu Nowosądeckiego: Inwestycje w edukację i modernizację infrastruktury

Podczas ostatniego spotkania Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbyło się pod przewodnictwem Romana Potońca, starosta Marek Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w okresie między sesjami. W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do głosowania nad uchwałami prezentowanymi na tej sesji.

Kwiatkowski zaprezentował ambitne plany dotyczące rozwijania oświaty na terenie powiatu. Zapowiedział m.in. wielką inwestycję w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera, zlokalizowanym w Starym Sączu. Planowany projekt będzie polegał na rozbudowie istniejącego budynku o nową część dydaktyczną.

Nowy obiekt dydaktyczny zostanie wyposażony w niezbędne instalacje, przyłącze wodne oraz gazowe. Ponadto, przewiduje się budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach prac modernizacyjnych, przewidziana jest również rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego. Całość inwestycji szacowana jest na 9.853.000 zł i jej realizacja ma potrwać 11 miesięcy od momentu podpisania umowy.