Znaczące wsparcie finansowe dla rozwoju infrastruktury drogowej w województwie świętokrzyskim

Infrastruktura drogowa w województwie świętokrzyskim zostanie znacząco rozbudowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Już teraz wiadomo, że powstanie tam aż 150 kilometrów nowych tras. Kluczową rolę w realizacji tego przedsięwzięcia odgrywa Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski, który podpisał odpowiednie umowy z lokalnymi samorządami, zarówno na poziomie gmin, jak i powiatów.

Fundusze przekazane przez rząd mogły zostać przeznaczone na różne cele związane z infrastrukturą drogową. Samorządy miały możliwość uzyskania dofinansowania na budowę nowych dróg, ich przebudowę czy remont, a także na inwestycje w mosty znajdujące się w ciągu tych dróg. Maksymalna wysokość dofinansowania na jedno zadanie wynosiła 80 procent wartości projektu.

Wojewoda świętokrzyski, Józef Bryk, podkreślał ważność współpracy między administracją rządową a samorządami. Wyraził nadzieję, że wszystkie działania podejmowane w ramach tej współpracy przyczynią się do podniesienia komfortu życia mieszkańców regionu.

Podczas tegorocznej edycji naboru na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowano podpisanie łącznie 174 umów. Z tego puli, 128 umów miało być zawartych z gminami, a pozostałe 46 z powiatami. Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymało 73 samorządy, w tym 61 gmin i 12 powiatów. Łączna kwota przeznaczona na realizację inwestycji drogowych wyniosła 242,71 milionów złotych. Gminy otrzymały do dyspozycji 145,63 milionów złotych, a powiaty 97,08 milionów złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie wybudowanie aż 150 kilometrów nowych dróg na terenie województwa świętokrzyskiego.