Zapewnienie finansowania na modernizację dróg i cyfryzację zasobów geodezyjnych przez Radę Powiatu Piotrkowskiego

Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła decyzję o jednogłośnym przekierowaniu dodatkowych funduszy na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu. Wśród planowanych projektów znajdują się m.in. poprawa stanu dróg Antonielów-Mierzyn, ulicy Warszawskiej w Gorzkowicach, oraz dróg w miejscowościach: Łęcznie, Tomawa, Gościmowice i Kłudzice. Kolejny krok to rozpatrzenie ofert przetargowych i podpisanie kontraktów z wybranymi firmami – jak poinformował Starosta Piotrkowski, Piotr Wojtysiak, podczas ostatniego posiedzenia Rady.

Piotr Karwulewicz, Geodeta Powiatowy, omówił postęp prac dotyczących cyfryzacji i modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze Powiatu Piotrkowskiego, które są prowadzone od 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki temu, że udało się zdobyć fundusze unijne, możliwe było spełnienie wymogów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace geodezyjne prowadzone są teraz całkowicie poprzez usługi elektroniczne, które są dostępne również dla klientów indywidualnych z całego kraju za pośrednictwem platformy Geoportal Powiatu Piotrkowskiego. Oznacza to, że teraz można załatwić wszystkie sprawy geodezyjne bez potrzeby osobistego stawienia się w urzędzie.

Obecnie Starostwo w Piotrkowie Trybunalskim pracuje nad trzecim projektem, który jest finansowany z funduszy zewnętrznych zdobytych dzięki Związkowi Powiatów Województwa Łódzkiego. Powiat Piotrkowski jest jednym z dziewięciu beneficjentów tych funduszy.