Plan Inwestycyjny GDDKiA na Przyszłe Lata: Kontynuacja Dobrego Trendu?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma ambicje utrzymania tempa inwestycji infrastrukturalnych, które charakteryzowało ostatnie dwa lata. Jednakże, aby to osiągnąć, konieczne będzie znaczące przyspieszenie procesu przydzielania kontraktów.

GDDKiA zakończyła niedawno przegląd swojej działalności w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy oraz przedstawiła plany na przyszłość, konkretnie do końca 2023 roku. Z tych planów wynika, że instytucja ta zamierza utrzymać poziom wydatków na nowe kontrakty na podobnym poziomie jak w ciągu ostatnich dwóch lat.

W roku bieżącym GDDKiA zamierza przeznaczyć na inwestycje około 15,1 mld zł. Od stycznia do chwili obecnej podpisane zostało 10 umów dotyczących robót budowlanych. Sześć z nich odnosiło się do dróg krajowych, natomiast pozostałe cztery związane były z budową obwodnic. Łączna wartość tych kontraktów przekracza 5,3 mld zł. Warto przy tym przypomnieć, że wydatki GDDKiA na inwestycje w ciągu całego 2022 roku przekroczyły 18,4 mld zł. Średni poziom wydatków w latach 2021-2022 wynosił z kolei 15,1 mld zł.

Spostrzega się również wzrost liczby podmiotów zainteresowanych realizacją projektów, szczególnie tych na większą skalę. W roku 2023 średnio dziewięć firm składa oferty na wykonanie większych inwestycji, co stanowi wzrost w porównaniu ze średnią siedmiu ofert z lat 2021-2022.