Starania o zdrowie psychiczne mieszkańców: Powiat Płoński podejmuje kroki w tej sprawie

Zdrowie psychiczne obywateli stanowi priorytet dla powiatu płońskiego. Powiat ten ma zamiar wprowadzić dwa programy, które uzyskały finansowe wsparcie z budżetu regionalnego.

Poprzez udział w projekcie „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, samorządy mogły ubiegać się o fundusze przeznaczone na propagowanie zdrowia i edukację zdrowotną w kontekście zdrowia psychicznego. Udało się pozyskać 200 tys. złotych na rzecz powiatu płońskiego, które będą wykorzystane do działań promujących zdrowie psychiczne oraz profilaktyki zaburzeń u mieszkańców tego regionu.

Te środki umożliwią realizację dwóch programów – informuje Artur Adamski, starosta płoński.