Realizacja programów wsparcia samorządu województwa Mazowsza na 2024 rok

Regionalne zgromadzenie legislacyjne Mazowsza nałożyło obowiązek przeznaczenia prawie 100 tys. zł na sfinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla trzech organizacji z powiatu przasnyskiego. Dodatkowo, kwota ponad 68 tys. zł z programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” została przyznana miejskim i gminnym władzom Przasnysza.

Venatio legislativa Mazowsza w bieżącym roku prowadzi realizację 22 autorskich zadań i programów pomocy, które dają możliwość dofinansowania inwestycji o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju lokalnych społeczności przez powiaty i gminy.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że na finansowanie programów wsparcia przeznaczono rekordową sumę jednego miliarda złotych. Od początku roku zawierane są umowy z lokalnymi samorządami, co pozwoliło rozpocząć wiele inwestycji. W czasie ostatniego posiedzenia zgromadzenia legislacyjnego podjęto decyzje dotyczące kolejnych naborów. Środki te będą służyły m.in. do przeprowadzenia renowacji ważnych dla społeczności miejsc pamięci oraz edukacji zdrowotnej.