Zobacz Jak Twoje Dziecko Mogłoby się Rozwijać z Metodą Vojty

Rodzic jeszcze w pierwszym roku życia dziecka może pomóc mu naprawić wrodzone skrzywienia postawy. Metoda Vojty umożliwia zminimalizowanie wad fizjologicznych u małego dziecka. Wady postawy ciała da się szybko zniwelować u małego dziecka. Rehabilitacja nie jest uciążliwa dla pociechy.

Vaclav Vojta jest twórcą rehabilitacji neurofizjologicznej dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Pedagogika jako nauka już dawna zauważyła, że rozwój małego dziecka pod względem fizycznym, szczególnie mocno podlega przeobrażeniem w pierwszym roku życia dziecka. Aby zminimalizować patologicznym odruchom dziecka oraz zminimalizować wystąpienie wad postawy wrodzonych lub wcześnie nabytych, czeski neurolog dziecięcy sformułował kilka zasad rozwijających zdolności motoryczne małego dziecka.

Metoda Vojty miała swoje najlepsze lata na przełomie 50 i 60 lat XX wieku. Rehabilitacja dziecka daje najlepsze efekty w pierwszym roku życia. Szczególnie gdy wówczas rozpoczyna się pracę nad motoryką małego dziecka. Jeśli się ją kontynuuje dalej do trzeciego roku życia, niesie ze sobą korzystne efekty. Natomiast rozpoczęcie rehabilitacji metodą Vojty dopiero w wieku dwóch lub trzech lat, jest zbyt późne.

Vojta przede wszystkim skupił się na umiejętnościach ruchowych związanych z globalnymi wzorcami motoryki spontanicznej, takimi zachowaniami małego dziecka jak raczkowanie, chodzenie, obracanie się, wyprostu, pionizacji ciała, ustawienia stawów, skurczach i rozkurczach mięśni, lokomocji do przodu. Te wszystkie elementy można u dziecka stymulować, dzięki czemu prawidłowo rozwijają się.

Forma po ciąży

W metodzie Vojty stosuje się dociskanie odpowiednich miejsc niemowląt do podłoża. Oznacza to w praktyce ustawianie ciała w odpowiednich pozycjach podpartych. Ciało małego dziecka powinno stawiać opór. Według Vojty każde dziecko nabywa genetycznego wzorca ustawiania ciała i normalnie funkcjonujące dziecko, z natury jest predysponowane do prawidłowego rozwoju motoryki. Lokomocja jest przez dziecko automatycznie rozwijana: od podparcia na przedramionach, raczkowanie, po samodzielne chodzenie. Jeżeli ośrodkowy układ nerwowy jest uszkodzony, małe dziecko wymaga rehabilitacji metodą Vojty.