Grzegorz Stochliński: Powiat mogileński powinien być jednym z najbogatszych, skoro na zakup działki dla MSWiA przeznaczył 2 miliony złotych

Grzegorz Stochliński, radny 'Wspólnoty’, wyraził swoje zdanie, twierdząc, że powiat mogileński powinien być liczbą wśród najbardziej zamożnych rejonów Polski. Sugeruje to fakt, że powiat jest w stanie przeznaczyć 2 miliony złotych na kupno gruntu dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy takim założeniu, 360.000 złotych nie powinno stanowić problemu przy pokryciu kosztów budowy hali w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. Mimo pewnej dozy krytycyzmu, zarówno Stochliński, jak i inni radni zgodnie zadecydowali o przekazaniu tych środków. Pieniądze te zostaną pozyskane z kredytu bankowego, uzyskanego podczas tej samej sesji.

Jeszcze w ubiegłym roku kilkukrotnie informowaliśmy o planach budowy nowych siedzib dla policji i Straży Pożarnej w Mogilnie. Zaplanowane są one na terenie dotychczas zajmowanym przez PKS – warsztaty oraz diagnostykę, umiejscowione przy ul. Kościuszki w Mogilnie, naprzeciwko cmentarza. Kwestię zakupu działki za 2 miliony złotych podjął powiat mogileński. Jednak inwestycja budowy nowych obiektów wyceniona na 100 milionów złotych będzie finansowana ze środków rządowych i realizowana przez MSWiA. W zamian, spółka PKS otrzyma od powiatu inną lokalizację na swoją działalność – działkę przy ul. Konopnickiej wydzieloną z obecnego parkingu i boiska przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Starosta Tomasz Krzesiński rok temu, na sesji Rady Miejskiej, prosił gminę Mogilno o wsparcie kwotą 700 tysięcy złotych przy zakupie działki przy ul. Kościuszki. Grzegorz Stochliński komentował ten pomysł ostrym tonem: – Inwestycja o której mówimy na ul. Kościuszki to jest inwestycja rządowa. MSWiA, pod które podlega policja i straż pożarna chce od nas 2 miliony złotych, żebyśmy my wykupili im działkę? – wyrażał swoje zdziwienie radny. – Przypominam, ile rządowych pieniędzy poszło na „Willa Plus”. Ile jest wydawane codziennie na ochronę najważniejszych osób w państwie. Ile radiowozów codziennie tam stoi. I na to są pieniądze (…) Nie wyobrażam sobie, abyśmy my partycypowali w kosztach kupna działki dla MSWiA.