Ministerstwo Edukacji powiększa swoje szeregi o dwie nowe sekretarki stanu

Donald Tusk, aktualnie sprawujący funkcję Prezesa Rady Ministrów, podjął decyzję o nominowaniu Katarzyny Lubnauer i Joanny Muchy na pozycje sekretarzy stanu w ramach Ministerstwa Edukacji. Propozycję takiego działania zgłosiła minister edukacji, Barbara Nowacka.

Barbara Nowacka wyraziła ogromną radość z tego powodu, ciesząc się możliwością nawiązania współpracy z Katarzyną Lubnauer i Joanną Muchą. Wykazały one swoje zaangażowanie w kwestie edukacyjne poprzez troskę o rozwój oświaty przez ostatnie lata. Od tej chwili będą one wsparciem dla ministra w prowadzeniu działań mających na celu skuteczne i szybkie wprowadzanie zmian w polskim systemie szkolnictwa – jak podkreśliła pani minister.

Katarzyna Lubnauer jest laureatką dyplomu Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej właśnie uczelni zdobyła tytuł doktora nauk matematycznych specjalizujących się w teorii prawdopodobieństwa, opierając swoją pracę pt. „Twierdzenia graniczne w teorii prawdopodobieństwa kwantowego” na badaniach przeprowadzonych w 2001 roku. Później została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki. Swoją karierę kontynuowała jako nauczyciel matematyki w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka, a także współtworzyła Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. Była liderką partii Nowoczesna od 2017 do 2019 roku. Obecnie jest posłanką na Sejm VIII, IX i X kadencji.